Alpacka_Djuren

Alpacka(Vicugna pacos) är ett domesticerat kameldjur från sydamerikanska Anderna. Alpacka avlas för sitt mycket fina hår som ofta kallas alpackaull. De förekommer i Anderna i områden i Ecuador, Bolivia, Chile och Peru. De hålls vanligen i hjordar på flacka gräsmarker på höjder upp till 5500m höjd. Genom sina speciella fötter och sitts sätt att beta är alpackan mycket skonsammot sin omgivning. De är mycket utpräglade flockdjur och måste leva tillsammans med andra. En alpacka har en förväntad livslängd på 20-25år.

Alpackor har ett varierat kroppsspråk där de höjer och sänker huvudet och vinklar öronen på olika sätt. De kan likt lamor "spotta". De är ovilliga att spotta och gör det nästan uteslutande mot andra alpackor och mycket sällan mot människor. Alpackan får vanligtvis en unge och är dräktig runt 50 veckor.

Under inkatiden avlades alpackor mycket målmedvetet för sin ull och det utvecklades ca.22 grundfärger och hundratals nyanser av alpackaullen. Detta utgör fortfarande basen i dagens Alpackaspinnerier. Detta gör också att behovet av infärgning minskar markant. Det naturliga urval som tvingades fram av det extrema klimatet är sannolikt anledningen till att alpackan fortfarande är ett mycket tåligt och motståndskraftigt djur som klarar många olika typer av klimat och sällan angrips av sjukdomar.